Άλλη μια επιτυχημένη εμπειρία με την Συμβουλευτική της ΆΛΛΗΛΟΝ - Allilonnet

Άλλη μια επιτυχημένη εμπειρία με την Συμβουλευτική της ΆΛΛΗΛΟΝ

Μέντορας της ΆΛΛΗΛΟΝ ύστερα από επικοινωνία με μέλος μας έγραψε:

big quote marks openingM. was a very polite energetic and pleasant personality. It was a pleasure interacting with her. 

We plan on staying in touch and I made it clear that I am open to discuss any future concerns she might have.

I believe from our discussion, she got more of a sense of orientation and the internal questioning process she needs to impose herself before actually 

QuoteEnd

realising what it is specifically she is looking to gain, the outcome was positive.

 

Άλλες Ιστορίες Επιτυχίας: ΕΔΩ

Πως να αποκτήσω πρόσβαση στους μέντορες της ΆΛΛΗΛΟΝ: ΕΔΩ

 

 

 

 

Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.
More information ACCEPT COOKIES