Tag Uncategorised - Allilonnet

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

 

 1. Σε κάθε περίπτωση, ως πρώτο βήμα, ο ενδιαφερόμενος τελικός δικαιούχος πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας της ΑΛΛΗΛΟΝ τη σχετική ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 2. Το αίτημα εξετάζεται προσεκτικά από την ΆΛΛΗΛΟΝ. Πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της δωρεάς (χρήση, διαφάνεια και έλεγχος) και ο τελικός αποδέκτης να έχει αποδεχθεί τις υποχρεώσεις που έχουν ορισθεί, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια. Αν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, ενημερώνεται ο αποστολέας. 
 3.  Όταν η ΆΛΛΗΛΟΝ εγκρίνει καταρχήν το αίτημα δωρεάς, τότε αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ». Αυτό σημαίνει ότι η πρόθεσή μας είναι οι δωρεές αυτές να πραγματοποιηθούν, εφόσον θα έχει καλυφθεί το κόστος μεταφοράς τους και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν.
 4. Όταν ο τελικός αποδέκτης ή οι αποδέκτες αναλαμβάνουν τη μεταφορά από Αθήνα, ο προγραμματισμός της μεταφοράς και της παράδοσης των Οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στον μεταφορέα των τελικών αποδεκτών γίνεται άμεσα.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η παράδοσή τους, ενημερώνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ στην ιστοσελίδα της ΆΛΛΗΛΟΝ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Στόχος μας είναι να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες από όσους περισσότερους φορείς γίνεται και η προτεραιότητα να δίνεται εκεί όπου η χρήση των Οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα ανταποκρίνεται σε ανάγκες της τοπική κοινωνίας ευρύτερα αλλά κυρίως σε σχολεία. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των νέων μας από παιδικούς σταθμούς μέχρι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Να συμπληρώσουν τη ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ, αποδεχόμενοι το περιεχόμενό της.
 2. Να υπογράψουν την απόδειξη παραλαβής, όταν παραλάβουν τις οθόνες. 
 3. Να συνεργαστούν με την ΆΛΛΗΛΟΝ για την πραγματοποίηση επίσκεψης στον χώρο, όπου θα έχουν τοποθετηθεί οι οθόνες και,
 4. Να συνεργαστούν επίσης για τις ανάγκες επικοινωνίας κυρίως στα τοπικά μέσα προωθόντας ένα ευρύτερο μήνυμα αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία

titlelogo

 

                     

 

 

Η ΆΛΛΗΛΟΝ δωρίζει οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, που αποσύρονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

σε ιδρύματα, σχολεία κι άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς

 

α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσύρει μαζί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες τους που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του κάθε 5-6 χρόνια και παραχωρεί δωρεάν στην ΆΛΛΛΗΛΟΝ μια ορισμένη ποσότητα. Η διάθεση της δωρεάς σε σχολεία, ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς φορείς στην Ελλάδα γίνεται μέσω της ΆΛΛΗΛΟΝ.

 

β) Η ΆΛΛΗΛΟΝ διαχειρίζεται τις δωρεές αυτές, με τους ακόλουθους κύριους σκοπούς, οι οποίοι είναι:

 • να διασφαλίσει τον φιλανθρωπικό και αυστηρά μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα,
 • να ανταποκριθεί, όπου υπάρχουν οι εντονότερες ανάγκες και με ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
 • να προωθεί σε κάθε βήμα την ευρύτερη δυνατή εξάπλωση πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην ελληνική κοινωνία κυρίως υπέρ των νέων μας.

 

γ) Τα μοντέλα από τις διαθέσιμες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δωρεά μέσω της ΆΛΛΗΛΟΝ είναι: 

DELL 23'' TFT P2311H, P2312H (2011 - 2013) & P2314H (2013 - 2014).

 

δ) Οι οθόνες προς Δωρεά συμπληρώνουν τη Δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξήγαγε η ΆΛΛΗΛΟΝ την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2019 με εξαιρετική επιτυχία (σχετική σελίδα).  

Καθώς, πρωταρχικός στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των σχολείων, ιδρυμάτων και άλλων κοινωνικών φορέων που έχουμε ήδη προμηθεύσει με υπολογιστές, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργικότητα των συστημάτων που δωρίζουμε, θα δωθεί άμεση προτεραιότητα στην κάλυψη των αιτημάτων των σχολείων που ήδη έχουν γίνει αποδέκτες Δωρεάς Υπολογιστών (Συγκεντρωτικός πίνακας Δωρεών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

 

ε) Πώς γίνονται οι δωρέες: 

 

 • Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των Αιτημάτων για Δωρεά Οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει ήδη υπερκαλύψει τις διαθέσιμες ποσότητες.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες σας συνεχίζοντας το κοινωφελές έργο της ΆΛΛΗΛΟΝ.

 

στ) Πού γίνονται οι δωρεές: 

Συγκεντρωτικός Πίνακας: Δωρεές που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη 

 

Δωρεές που βρίσκονται σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΝΩ & ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1ΟΥ, 2ΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ & ΔΙΕΚ)

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΟΥΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δωρεές που έχουν ολοκληρωθεί

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ "ΓΑΛΑΚΕΙΑ"

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Καταρχήν εγκεκριμένα αιτήματα για νέες δωρεές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΑΡΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

ΈΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ

61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INFORMATION TECHNOLOGY SOCIETY

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΣ ΑΜΕΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

allilonnet logo2

 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών 

EPIPLA photos

Πίνακας Ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

 

 

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών.

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Ελληνικό Σχολείο ΒρυξελλώνΈγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 

Επιβεβαίωση Παραλαβής Επίπλων Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Βρυξελλών signed

 

Ολοκλήρωση δωρεάς με τελική επίσκεψη στο χώρο χρήσης των επίπλων

 

Κατά την διάρκεια της τελικής επίσκεψης στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών η ΑΛΛΗΛΟΝ και ο ΔΡΟΜΕΑΣ διαπιστώσαμε ότι:

 1. τα έπιπλα βρίσκονταν στους τελικούς τους προορισμούς, όπως μας είχε βεβαιώσει το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών στην απόδειξη παραλαβής, την οποία λάβαμε στις 17 Ιανουαρίου 2019 και
 2. τηρήθηκαν όλοι οι ουσιώδεις όροι που θέτουμε ως προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των δωρεών, όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη χρήση των επίπλων για κοινωφελείς και αυστηρά μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών.

Θεωρούμε λοιπόν οτι η δωρεά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδίως το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών, το οποίο ως τελικός αποδέκτης ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των επίπλων από τις αποθήκες του Δρομέα στις Βρυξέλλες στις εγκαταστάσεις του.

 

Δημοσιεύσεις

NEWSVILLE, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών 2

 

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών 1

 

Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών

allilonnet logo2

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

EPIPLA photos

 

Πίνακας τελικών αποδεκτών Περιφέρεια Πάτρα 1

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 Επιβεβαίωση Παραλαβής Επίπλων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

 

Ολοκλήρωση δωρεάς με τελική επίσκεψη στο χώρο χρήσης των επίπλων

 

Κατά την διάρκεια της τελικής επίσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η ΑΛΛΗΛΟΝ και ο ΔΡΟΜΕΑΣ διαπιστώσαμε ότι:

 1. τα έπιπλα βρίσκονταν στους τελικούς τους προορισμούς, όπως μας είχε βεβαιώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην απόδειξη παραλαβής, την οποία λάβαμε στις 19 Ιουλίου 2019 και
 2. τηρήθηκαν όλοι οι ουσιώδεις όροι που θέτουμε ως προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των δωρεών, όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη χρήση των επίπλων για κοινωφελείς και αυστηρά μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Θεωρούμε λοιπόν οτι η δωρεά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδίως την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ως τελικός αποδέκτης ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των επίπλων από τις αποθήκες του Δρομέα στις Βρυξέλλες στις εγκαταστάσεις του.

 

Eυχαριστήρια μηνύματα, επιστολές και δημοσιεύσεις

Άρθρο για τη Δωρεά στην εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: http://www.pelop.gr/?page=article&srv=9&DocID=551393&fbclid=IwAR1mYsmMXi-xCS0arq5akD71yGO4Q22PQ4GNn11TRqGx2ENzYQhgFAlAsaA

 

Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 1

 

Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 4

 

Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 2

 

Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 3

 

Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 5

 

 

allilonnet logo2

Πίνακας Δωρεάς - 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

 

Πίνακας Δωρεάς 7ο Κορυδαλλού

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της TELETRANSπραγματοποίησε την Τρίτη, 10 Απριλίου 2019, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού. Οι υπολογιστές συνοδεύονται από ισάριθμα πληκτρολόγια και ποντίκια.

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 7Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1

 

 

Ολοκλήρωση δωρεάς με τελική επίσκεψη στο χώρο χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Υπολογιστές 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού 1

 

Κατά την διάρκεια της τελικής επίσκεψης στο 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού η ΑΛΛΗΛΟΝ διαπίστωσε ότι:

 1. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονταν στον τελικό τους προορισμό, στην αίθουσα Πληροφορικής και τις σχολικές αίθουσες του Γυμνασίου, όπως μας είχε βεβαιώσει το 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού στο έγγραφο επιβεβαίωσης παραλαβής, το οποίο λάβαμε στις 10 Απριλίου  2019 και
 2. τηρήθηκαν όλοι οι ουσιώδεις όροι που θέτουμε ως προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των δωρεών, όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα μας και αφορούν στη χρήση των υπολογιστών για κοινωφελείς και αυστηρά μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και στην ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του 7ου Γυμνασίου Κορυδαλλού.

Θεωρούμε λοιπόν ότι η δωρεά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδίως τη μεταφορική εταιρεία TELETRANS, η οποία ανέλαβε τη μεταφορά των υπολογιστών από τις Βρυξέλλες και την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΙΣ που  παρέδωσε τους υπολογιστές στο 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού ως τελικό αποδέκτη.

 

Τιμητική πλακέτα 7ο Κορυδαλλού

 

Δημοσιεύσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΗΜΕΡΑ"

 

7o Κορυδαλλού 2

 

7o Κορυδαλλού 1

 

7o Κορυδαλλού 5

 

ALLILON TELETRANS ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ mix

Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.
More information ACCEPT COOKIES