Δωρεά στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών - Allilonnet

Δωρεά στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Ναυτικός Όμιλος Πατρών

 ΠΪνακας τελικών αποδεκτών ΝΟΠ

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΆΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών.

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Ναυτικός Όμιλος Πατρών ΝΟΠ

 

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

Επιβεβαιωση παραλαβης επιπλων Ναυτικός Όμιλος Πατρών χωρίς υπογραφή

 Ναυτικός Όμιλος Πατρών Έπιπλα 5

Ναυτικός Όμιλος Πατρών Έπιπλα 4

Ναυτικός Όμιλος Πατρών Έπιπλα 7

Ναυτικός Όμιλος Πατρών Έπιπλα 6

allilonnet logo2

Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.
More information ACCEPT COOKIES