Tag News - Allilonnet

Πανεπιστημιακές Σπουδές

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελβετίας αντικατοπτρίζει την πολιτική οργάνωση της χώρας. Τα πανεπιστήμια είναι υπό την ευθύνη και την εποπτεία των εκάστοτε διοικητικών υποδιαιρέσεων της χώρας, των καντονιών, και είναι συνδεδεμένα άμεσα με τις γλωσσικές περιοχές που ανήκουν. Κοινός στόχος όλων των ελβετικών πανεπιστημίων είναι να διατηρούν ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς και να είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Στην Ελβετία λειτουργούν 12 Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια και Hautes Ecoles Specialisees HES) που χαρακτηρίζονται για την υψηλή ποιότητα των σπουδών τους. Αυτά διακρίνονται σε 10 πανεπιστήμια και 2 Ομοσπονδιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (Federal Institutes of Technology). Επιπρόσθετα υπάρχουν και άλλα είδη πανεπιστημίων: 9 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, 14 πανεπιστήμια εκπαίδευσης δασκάλων και διάφορα πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την Ελβετική Συνομοσπονδία.

 

The Aegean Energy & Environment Agency – AEGEA, technical advisor of the Network of Sustainable Greek Islands – DAFNI is looking to hire a full-time employee, with the following qualifications:

 

1. Minimum 5 years of work experience accompanied by a M.Sc. or Ph.D. degree, covering at least two one of the following fields of expertise:

 

Η ΆΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε ολοκλήρωσε επιτυχώς ακόμα μια δωρεά ελαφρά μεταχειρισμένων επίπλων. 

Αυτή τη φορά στο Δήμο Δωρίδος, με τελικούς αποδέκτες τον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 40 έπιπλα διαφόρων τύπων. 

Τα έπιπλα παρέλαβαν για τον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού, ο κος Θεόδωρος Τσώνος, ενώ για τις Τεχνικές Υπηρεσίες, η κα Βασιλική Ζουμά (δελτίο τύπουσχετική σελίδα). 

The ICTD Welcomes New Research Proposals

The ICTD is now in a position to fund new research proposals on tax and development.

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ο κεντρικός στόχος της ΆΛΛΗΛΟΝ είναι η υποστήριξη των νέων συμπατριωτών μας σε θέματα σπουδών, καριέρας και επιχειρηματικότητας. Έτσι, η ΆΛΛΗΛΟΝ, στην κανονική ροή των δραστηριοτήτων της, δεν συμμετέχει σε εράνους για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 
Όμως, οι φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι και άλλες περιοχές της Αττικής, η τραγική απώλεια 97 συνανθρώπων μας αλλά και η έκταση από τις υλικές καταστροφές, συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και δημιούργησαν ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε και η ΆΛΛΗΛΟΝ να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της που το επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια αλληλεγγύης. Γι' αυτό αποφασίσαμε, όπως γνωρίζετε ήδη από την πρώτη σχετική ανάρτησή μας στις 8 Αυγούστου, να συμμετάσχουμε στην κοινή πρωτοβουλία μαζί με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, τον Ευρωπαϊκό Δήμο, τον Ελληνικό Κύκλο, τον Σύλλογο Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (ΣΕΥΔΟ), το A Discovering Network και την Αργώ. 
 
Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.