Δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Δημοτικά Σχολεία Στενημάχου Ημαθίας και 3ο Νάουσας "Γαλάκεια" - Allilonnet

Δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Δημοτικά Σχολεία Στενημάχου Ημαθίας και 3ο Νάουσας "Γαλάκεια"

 

 ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7 5 ΝΑΟΥΣΑ

Η ΆΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της TELETRANS ολοκλήρωσε επιτυχώς ακόμα μια δωρεά ελαφρά μεταχειρισμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αποσύρονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αυτή τη φορά στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας "Γαλάκεια" και το Δημοτικό Σχολείο Στενημάχου Ημαθίας προκειμένου να καλυφθούν οργανωτικές ανάγκες στα εργαστήρια πληροφορικής και τις αίθουσεις διδασκαλίας των σχολείων.

Τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές παρέλαβε για το 3ο Δημοτικό Νάουσας "Γαλάκεια, ο διευθυντής, κ. Λάζαρος Μπιλιούρης και για το Δημοτικό Σχολείο Στενημάχου Ημαθίας ο διευθυντής, κ. Διονήσιος Κουρούκλης (δελτία τύπου). 

Η ΆΛΛΗΛΟΝ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους εμπλεκόμενους στο εγχείρημα αυτό, την εταιρεία TELETRANS για την ευγενική δωρεά της μεταφοράς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Νάουσα, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στον σχεδιασμό και στην παράδοση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

 

 

ALLILON TELETRANS mix

 

 

Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.
More information ACCEPT COOKIES