Δωρεές Eπίπλων - Allilonnet

Δωρεές Επίπλων

dromeas

titlelogo

 

 

 

 

Δωρεές επίπλων σε ιδρύματα, σχολεία και άλλους φορείς 

από τον ΔΡΟΜΕΑ και την ΆΛΛΗΛΟΝ

 

α)     O ΔΡΟΜΕΑΣ είναι επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας επίπλων με έδρα τις Σέρρες. Στο πλαίσιο του συμβολαίου προμήθειας νέων επίπλων για την περίοδο 2015–2020, παραχωρεί δωρεάν τα ελαφρώς μεταχειρισμένα έπιπλα γραφείου που αποσύρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαχείριση της δωρεάς των επίπλων σε σχολεία, ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς φορείς στην Ελλάδα γίνεται μέσω της ΑΛΛΗΛΟΝ. Το πρόγραμμα των δωρεών αυτών θα συνεχιστεί έως το 2020. 

 

β)    Η ΑΛΛΗΛΟΝ διαχειρίζεται τις δωρεές αυτές του ΔΡΟΜΕΑ, με κύριους σκοπούς:

  • να διασφαλίσει τον φιλανθρωπικό και αυστηρά μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα,
  • να ανταποκριθεί όπου υπάρχουν οι εντονότερες ανάγκες και με ιδιάιτερη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
  • να προωθεί σε κάθε βήμα την ευρύτερη δυνατή εξάπλωση πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

γ)    Πώς γίνονται οι δωρεές: 

 

δ)   Πού γίνονται οι δωρεές: 

           Δωρεές που βρίσκονται σε εξέλιξη (συγκεντρωτικός πίνακας)

 

 

 

3, COMPLETED AND ONGOING DONATIONS 
Cookies are important for the smooth operation of our site and for improving your browsing experience. Click "Accept Cookies" to continue or select "More Information" to see detailed information about the cookies we use.
More information ACCEPT COOKIES