Δωρεές Επίπλων

dromeas

titlelogo

 

 

 

 

Δωρεές επίπλων σε ιδρύματα, σχολεία κι άλλους φορείς 

από  τον ΔΡΟΜΕΑ και την ΑΛΛΗΛΟΝ

 

α)     O ΔΡΟΜΕΑΣ είναι επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας επίπλων με έδρα τις Σέρρες η οποία παραχωρεί δωρεάν τα ελαφρώς μεταχειρισμένα έπιπλα γραφείου που αποσύρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του συμβολαίου προμήθειας νέων επίπλων για την περίοδο 2015–2020. Η διαχείρηση της δωρεάς των επίπλων σε σχολεία, ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς φορείς στην Ελλάδα γίνεται μέσω της ΑΛΛΗΛΟΝ. Το πρόγραμμα των δωρεών αυτών θα συνεχιστεί έως το 2020. 

 

β)    Η ΑΛΛΗΛΟΝ διαχειρίζεται τις δωρεές αυτές του ΔΡΟΜΕΑ, με κύριους σκοπούς να:

  • διασφαλίσει τον φιλανθρωπικό και αυστηρά μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα,
  • ανταποκριθεί όπου υπάρχουν οι εντονότερες ανάγκες και με ιδιάιτερη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
  • προωθεί σε κάθε βήμα την ευρύτερη δυνατή εξάπλωση πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

γ)    Πως γίνονται οι δωρέες: 

 

δ)   Που γίνονται οι δωρεές: 

 

 

 

3, COMPLETED AND ONGOING DONATIONS