Εκδοτικό Σημείωμα 3ου Τεύχους, Επιχειρηματικότητα (Γυναικεία, Νεανική, Νεοφυής, Κοινωνική) - Allilonnet

 Εκδοτικό Σημείωμα 3ου Τεύχους, Επιχειρηματικότητα (Γυναικεία, Νεανική, Νεοφυής, Κοινωνική)

 

eAllilon 1 f medium res

 Εκδοτικό Σημείωμα 3ου Τεύχους,

Επιχειρηματικότητα (Γυναικεία, Νεανική, Νεοφυής, Κοινωνική)

 

Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της ΆΛΛΗΛΟΝ,

Καλωσορίζουμε άρθρα για το επόμενο τεύχος του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού e-Άλληλον, το οποίο εκδίδει η ΑΜΚΕ ΑΛΛΗΛΟΝnet δηλαδή “το Παγκόσμιο Ελληνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης υπέρ των νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα”.

Ο βασικός στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να συμβάλει στον απαραίτητο δημόσιο διάλογο σχετικά με το θέμα της επιχειρηματικότητας το οποίο είναι απολύτως κεντρικό για το μέλλον της   Ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία, να αναβαθμίσει τον ρόλο της συνολικά, αλλά και να κρατήσει σε βάθος χρόνου, υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, απαραίτητους για την επιτυχή αντιμετώπιση του πολύ υψηλού εξωτερικού χρέους και την απορρόφηση της επίσης πολύ υψηλής ανεργίας κυρίως των νέων. Η μετά COVID Ελληνική οικονομία οφείλει να επιδιώξει βαθιές αλλαγές και να είναι αποφασιστικά στραμμένη στην ανάγκη ουσιαστικής διεύρυνσης και τεχνολογικής αναβάθμισης της παραγωγικής της βάσης. Η βασισμένη στην καινοτομία επιχειρηματικότητα χρειάζεται να αναβαθμιστεί σε εθνική προτεραιότητα με μεγάλη έμφαση στην υψηλή τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα.

Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή κόμβο γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα προσφέρει πραγματικές, γρήγορα αυξανόμενες, ίσες και αξιοκρατικές ευκαιρίες ιδίως στους νέους της. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν και οι σωστές συνθήκες για ρεύμα επιστροφής Ελλήνων στην Ελλάδα. Με το σωστό όραμα, το σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον και συντονισμένη δράση, η Ελλάδα μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί τις συνθήκες για επιταχυνόμενους ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην μετά- Covid εποχή οi κύριοi παράγοντας ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας γίνονται, περισσότερο από ποτέ ποιοτικοί και θεσμικοί, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν:

 • ο ανθρώπινος παράγοντας, η ικανότητά του να απορροφήσει την τεχνολογία και γνώση,
 • το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον, και
 • η ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επωφεληθούν από τις συντελούμενες βαθιές αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Ειδικά για την Ελλάδα και λόγω δομικών παθολογιών είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος :

 • των τραπεζών και η ικανότητά τους να υποστηρίξουν την νέα επιχειρηματικότητα καθώς και
 • των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και η ικανότητά τους να συνδεθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά με την καινοτομία των επιχειρήσεων και την πρακτική αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου της παραγωγικής βάσης της χώρας ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς τεχνολογιών αιχμής.

Καλωσορίζουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άρθρα που αναδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας και τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε η υγιής επιχειρηματικότητα και οι τεχνολογίες αιχμής να αναδυθούν και να ανθίσουν σε όλα τα επίπεδα και τομείς της οικονομίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτά μπορούν να αφορούν μεταξύ άλλων:

 • συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας κυρίως σε τεχνολογίες αιχμής,
 • την ανάγκη εξέλιξης πολιτικών και πρωτοβουλιών του κράτους, κυρίως σε σχέση με τους προαναφερόμενους κύριους παράγοντες ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας
 • την βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, του συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης, φορολογία, διευκόλυνσης λειτουργίας των επιχειρήσεων στην εσωτερική ή την παγκόσμια αγορά, κλπ.)
 • την ανάγκη εξέλιξης της νοοτροπίας και των προσεγγίσεων των πολιτών και της κοινωνίας, κ.α.

Ως ωδή στις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας (Γυναικείας, Νεανικής, Νεοφυούς, Κοινωνικής) καλωσορίζουμε ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν την αξιοποίηση της δυναμικής των διαφορετικών μορφών επιχειρηματικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, πιθανά θέματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες μορφές επιχειρηματικότητας:

 

Γυναικεία

 • Από τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς στη σύγχρονη γυναίκα επιχειρηματία
 • Είναι η γυναικεία επιχειρηματικότητα επινόημα ή πραγματικότητα;
 • Πού και γιατί διαφοροποιούνται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες επιχειρηματίες;
 • Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών
 • Γυναίκες μέντορες για γυναίκες επιχειρηματίες
 • Οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός και στερεότυπα σχετικά µε τον ρόλο και τις ικανότητες των γυναικών

Νεανική

 • Κίνητρα για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Σε ποιες αξίες δίνουν βαρύτητα οι νέοι/-ες επιχειρηματίες;
 • Η δικτύωση των νέων επιχειρηματιών
 • Δημογραφικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηματιών

Νεοφυής

 • Παρουσίαση Καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων
 • Η κλαδική διάρθρωση των νεοφυών επιχειρήσεων
 • Τραπεζικός τομέας και νεοφυής επιχειρηματικότητα
 • Φορείς και προγράμματα προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Κοινωνική

 • Εμπόδια και δυσκολίες ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο και ο ρόλος της στην περιφερειακή ανάπτυξη
 • Ποιες θεματικές αναφορικά με τη κοινωνική επιχειρηματικότητα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα;

 

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα ειδικών (επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί) και νέων στοχαστών/-στριών (μεταπτυχιακούς/-ές και διδακτορικούς/-ές φοιτητές/φοιτήτριες). Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του/της αρθρογράφου, ωστόσο αναμένουμε καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτέμβριου 2021.

 

Διαδικασία υποβολής άρθρων

 • Παρακαλούμε στείλτε μας ένα σύντομο email για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμβολή, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα δομής. Email στο: smastrokoukou@unipi.gr με αντίγραφο στο periodiko@allilonnet.gr. Τα άρθρα θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους/στις συγγραφείς με προτάσεις για βελτίωση το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή τους.
 • Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες αναθεωρημένο άρθρο σας σε τρεις εβδομάδες μετά την κατ’αρχήν αποδοχή του για δημοσίευση.
 • Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα θα εξεταστούν για δημοσίευση. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 1000-1200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές βιβλιογραφικές αναφορές/υποσημειώσεις.
 • Το άρθρο να αρχίζει με μια μικρή περίληψη ή γενική πληροφόρηση, ή εισαγωγικά σχόλια τα οποία να έλκουν τον αναγνώστη να το διαβάσει. Το κείμενο αυτό θα χρησιμοποιείται για τις αναρτήσεις σχετικά με το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα της ΑΛΛΗΛΟΝ.
 • Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που επαναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στο « e-Αλληλον το τριμηνιαίο περιοδικό της ΑΜΚΕ ΑΛΛΗΛΟΝnet».

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό συγγραφής άρθρων.

Με τιμή,

Εξ ονόματος της e-Άλληλον

Άγγελος Παγκράτης Εκδότης, Σοφία Μαστροκούκου, Guest Editor, Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης

Τα cookies είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπού μας και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES