Όροι και Διαδικασία της δωρεάς - Allilonnet

Όροι και Διαδικασία της δωρεάς

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ

 

1.         Σε κάθε περίπτωση, σαν πρώτο βήμα, ο ενδιαφερόμενος τελικός δικαιούχος πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας της ΑΛΛΗΛΟΝ το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ. Οι φωτογραφίες των επίπλων από τα οποία καλείται να επιλέξει δεν είναι τελικές. Τα έπιπλα που πραγματικά θα είναι διαθέσιμα μπορούν να διαφέρουν κάπως. 

Σε περίπτωση όπου το αίτημα υποβάλλεται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι τελικοί αποδέκτες και χρήστες των επίπλων είναι διάφορα σχολεία ή κοινωνικοί φορείς του Δήμου ή της Περιφέρειας επισυνάπτονται στο αίτημα αναλυτικοί κατάλογοι των σχολείων ή φορέων αυτών με τις σχετικές ποσότητες των επίπλων και την προβλεπόμενη χρήση τους. 

2.         Το αίτημα εξετάζεται προσεκτικά από την ΑΛΛΗΛΟΝ. Πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της δωρεάς (χρήση επίπλων, διαφάνεια και έλεγχος) και ο τελικός αποδέκτης να έχει αποδεχθεί τις υποχρεώσεις που έχουν ορισθεί, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια. Αν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, ενημερώνεται ο αποστολέας. 

3.         Όταν η ΑΛΛΗΛΟΝ εγκρίνει καταρχήν το αίτημα δωρεάς, τότε αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ». Αυτό σημαίνει ότι οι δωρεές αυτές θα πραγματοποιηθούν, όταν οι διαθέσιμες ποσότητες επίπλων το επιτρέψουν και εφόσον θα έχει καλυφθεί το συνολικό κόστος μεταφοράς τους από Βρυξέλλες.

4.           Όταν ο τελικός αποδέκτης ή οι αποδέκτες αναλαμβάνουν κατ ευθείαν την μεταφορά από Βρυξέλλες, ο προγραμματισμός της μεταφοράς και της παράδοσης των επίπλων στον μεταφορέα των τελικών αποδεκτών γίνεται άμεσα.

Όταν οι τελικοί αποδέκτες αναλαμβάνουν την μεταφορά μόνο από Αττική ή Σέρρες θα πρέπει να καταβάλουν επίσης το κόστος μεταφοράς των επίπλων από τις Βρυξέλλες στον Δρομέα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάποια δυνατότητα μερικής μόνο συμμετοχής του τελικού αποδέκτη στο κόστος μεταφοράς, τότε η ΑΛΛΗΛΟΝ μπορεί να βοηθήσει καλώντας κι άλλους πιθανούς δωρητές να συνεισφέρουν, ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά. 

5.       Όταν έχει βρεθεί οριστική λύση για τη μεταφορά, ενημερώνονται οι τελικοί αποδέκτες για τα πραγματικά τότε διαθέσιμα έπιπλα και τον χρόνο παράδοσής τους στον μεταφορέα και ενημερώνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ στην ιστοσελίδα της ΑΛΛΗΛΟΝ

 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

 

Τα έπιπλα διατίθενται δωρεάν από το ΔΡΟΜΕΑ μέσω της ΑΛΛΗΛΟΝ αλλά είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν δύο προϋποθέσεις: 

1.       H χρήση των επίπλων πρέπει να είναι φιλανθρωπική κι αυστηρά μη κερδοσκοπική. Στόχος μας είναι να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες από όσους περισσότερους φορείς γίνεται και η προτεραιότητα να δίνεται εκεί όπου η χρήση των επίπλων θα ανταποκρίνεται σε ανάγκες της τοπική κοινωνίας ευρύτερα αλλά και με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες. Δίνουμε  ιδιαίτερη προσοχή επίσης στις ανάγκες των νέων μας από παιδικούς σταθμούς μέχρι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

2.       Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί το κόστος της μεταφοράς των επίπλων από τις Βρυξέλλες στον προορισμό τους στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μεταφορικό κόστος ενός φορτηγού επίπλων είναι περίπου 2.500 με 3.000 ευρώ, ενώ η αξία του περιεχομένου, αν τα έπιπλα θα ήταν καινούργια, θα ήταν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

 

 

ΠΟΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

1. Να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ, αποδεχόμενοι το περιεχόμενό του.

2. Να υπογράψουν την απόδειξη παραλαβής, όταν παραλάβουν τα έπιπλα. 

3. Να συνεργαστούν με την ΑΛΛΗΛΟΝ για την πραγματοποίηση επίσκεψης στον χώρο, όπου θα έχουν τοποθετηθεί τα έπιπλα και,

4. Να συνεργαστούν επίσης για τις ανάγκες επικοινωνίας κυρίως στα τοπικά μέσα προωθόντας ένα ευρύτερο μήνυμα αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία

 

 

 

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπού μας και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES