Μέντορες - Allilonnet

Συμβουλευτική της ΆΛΛΗΛΟΝ: Αρχές Λειτουργίας και Διαδικασίες

 

 

A. Η ΑΛΛΗΛΟΝ έχει ήδη περισσότερους από 150 μέντορες, έτοιμους να βοηθήσουν. Οι Μέντορες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

        Μέντορες Σπουδών

        Μέντορες Kαριέρας

        Μέντορες Επιχειρηματικότητας

B. Η Συμβουλευτική (Mentoring) της ΑΛΛΗΛΟΝ – Κύρια χαρακτηριστικά:

 

 1.Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ επικεντρώνεται στις ανάγκες του συμβουλευόμενου (mentee), με συναντήσεις και επικοινωνία "ένας προς έναν"

 

 2. Οι νέοι π.χ. φοιτητές θα μπορούν να συναντήσουν μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ οι οποίοι θα είναι:

 

  1. Πιο προχωρημένοι φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες (Young Mentors της ΑΛΛΗΛΟΝ)
  2. Καθηγητές
  3. Επαγγελματίες σε πολλούς τομείς, δραστηριότητες και καριέρες
  4. Επιχειρηματίες ή στελέχη με ειδίκευση σε κεντρικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας (καινοτομία, startups, εξαγωγές κ.α.)
  5. Το αντίστοιχο ισχύει για νέους ή λιγότερο νέους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εξαγωγείς, γεωργούς κλπ, οι οποίοι προσπαθούν να αρχίσουν ή να επεκτείνουν τις καριέρες και τις δραστηριότητές τους.

3. Η Συμβουλευτική είναι κυρίως στρατηγική στην προσέγγισή της δηλαδή επιδιώκει να συνδράμει στις σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο συμβουλευόμενος και βασίζεται σε σχετικά σύντομες, συχνά διαδικτυακές, συναντήσεις χωρίς μεγάλη επένδυση χρόνου. Ο μέντορας μπορεί να καθοδηγήσει τον συμβουλευόμενο σε θέματα σχετικά:

  1. επόμενο στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών του
  2. επαγγελματικό προσανατολισμό
  3. επαγγελματική ένταξη
  4. επόμενα βήματα σταδιοδρομίας 
  5. χαρτογράφηση καριέρας
  6. δημιουργία νέας εταιρείας ή εξάπλωσης μιας υπάρχουσας
  7. επιλογή επιχειρηματικής στρατηγικής
  8. βελτίωση δεξιοτήτων κλπ

 

4. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και αποτελεσματική δικτύωση προς επίτευξη των στόχων του συμβουλευόμενου.

 

Γ. Η πρακτική λειτουργία του δικτύου μεντόρων

 

  1. Οι μέντορές μας παραμένουν αυστηρά εθελοντές και προσφέρουν τις συμβουλές τους στο πλαίσιο της ΑΛΛΗΛΟΝ αφιλοκερδώς. Κανονίζουν οι ίδιοι τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε συμβουλευόμενο (mentee) ανά περίπτωση. Μπορούν να περιορίζουν ή και να διακόψουν για κάποια περίοδο (πχ φόρτου εργασίας) τη ροή των καθοδηγουμένων με σχετική ενημέρωση της ομάδας επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση απαντούν και ενθαρρύνουν τον συμβουλευόμενο.
  2. Οι μέντορές μας ορίζονται αρχικά για περίοδο μικρότερη των δύο ετών (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους). Εκδίδεται τιμητικό δίπλωμα σε κάθε μέντορά μας για την συγκεκριμένη περίοδο. Στη λήξη του το τιμητικό δίπλωμα θα μπορεί να ανανεώνεται και πάλι για περίοδο δύο ετών.  
  3. Οι συμβουλευόμενοι (mentees) έχουν πρόσβαση στους μέντορες μόνο μέσω ενός "Πιστοποιητικού Συμβουλευτικής" (Certificate of Mentorship), που εκδίδει η Ομάδα Επικοινωνίας μας. Για τον σκοπό αυτό, οι μέντορές μας δεν δέχονται αιτήματα και ερωτήσεις χωρίς να έχει πρώτα εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  4. Ο υποψήφιος συμβουλευόμενος θα πρέπει ως πρώτο βήμα να συμπληρώσει το σχετικό απλό έντυπο στην ιστοσελίδα της ΆΛΛΗΛΟΝ και κατόπιν, αφού λάβει από την Ομάδα Επικοινωνίας το απαραίτητο "Πιστοποιητικό Συμβουλευτικής", να έρθει σε επικοινωνία με τους μέντορες που επιθυμεί.
  5. Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να ελέγχουμε τη ροή ερωτήσεων που τυχόν θα δέχεται ένας μέντορας ο οποίος μπορεί ανά περιόδους να μην είναι πλήρως ή καθόλου διαθέσιμος (φόρτος εργασίας κλπ).
  6. Τέλος,  για την διασφάλιση της ποιότητας της όλης διαδικασίας, στέλνονται στους εκάστοτε συμμετέχοντες, μέντορες και συμβουλευόμενους ξεχωριστά, ολιγόλεπτα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
  7. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, δημιουργήσαμε επίσης και το "Young Mentors Program". Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε πρόσφατους αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και σε νεαρούς επαγγελματίες με μερικά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Με την πρόσφατη εμπειρία που αποκόμισαν είτε από τις σπουδές τους είτε από την προσπάθεια για την επαγγελματική τους ένταξη, οι Young Mentors μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό πρότυπο σπουδών ή καριέρας για τους νεότερους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ανάλογα βήματα σπουδών ή καριέρας και χρειάζονται καθοδήγηση.
  8. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέντορας, δείτε περισσότερα εδώ: μέντορας ή Young Mentor

 pdf iconCreative and Strategic Mentoring: what it is and how it works      

 

 

Αναζητήστε έναν μέντορα

 

allilonnet

 

Μέντορες Επιχειρηματικότητας

Haralabos Antarakis

Haralabos Antarakis

Central Water Catchment

Mentor's Profile

Lorenz Baumer

Lorenz Baumer

University Professor

Mentor's Profile

Nektarios Benekos

Nektarios Benekos

Επιστημονικό στέλεχος - ερευνητής

Mentor's Profile

George Dadoudis

George Dadoudis

Business Development

Mentor's Profile

Emmanuel Damigos

Emmanuel Damigos

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Mentor's Profile

Dimitris Demetriades

Dimitris Demetriades

Owner at Atelier d'architecture

Mentor's Profile

Mentor's Video

Georgios Fradelos

Georgios Fradelos

CEO of Mincomes SA

Mentor's Profile

Athanasios Fourtounas

Athanasios Fourtounas

Executive Officer

Mentor's Profile

Mentor's Video

Paraskevi Bessa-Rodrigues

Paraskevi Bessa-Rodrigues

Municipal Secretary

Mentor's Profile

Constantine Kalentis

Constantine Kalentis

IT Science

Mentor's Profile

Mentor's Video

GAVRIELIDES KLEANTHIS

GAVRIELIDES KLEANTHIS

Strategic Planning and related activities services

Mentor's Profile

PANAGIOTIS KOLLAS

PANAGIOTIS KOLLAS

President & CEO

Mentor's Profile

Stergiopoulou Glykeria

Stergiopoulou Glykeria

Chief Executive Officer

Mentor's Profile

 Dr Mary Papaschinopoulou

Dr Mary Papaschinopoulou

Public Affairs

Mentor's Profile

 Angelos Nakoulas

Angelos Nakoulas

IT Specialist

Mentor's Profile

Panagiotis Liargovas

Panagiotis Liargovas

Professor of Economics

Mentor's Profile

Stavros Damianidis

Stavros Damianidis

Chief Executive Officer

Mentor's Profile

Maria Zarotiadou

Maria Zarotiadou

Managing Director

Mentor's Profile

George Eglezakis

George Eglezakis

Accountant and tax consultant

Mentor's Profile

Apostolos Thasitis

Apostolos Thasitis

MBA

Mentor's Profile

Gerry Mattios

Gerry Mattios

expert principal in Bain

Mentor's Profile

Stefanos Tsolakidis

Stefanos Tsolakidis

Sales & Alliances Director

Mentor's Profile

Orfanos Ioannis

Orfanos Ioannis

Commercial & Financial Advisor

Mentor's Profile

Mentor's Video

Michalis Argyroudis

Michalis Argyroudis

Accounting and Tax Professional

Mentor's Profile

Mentor's Video

YIORGOS ALIMONOS

YIORGOS ALIMONOS

Senior Account Manager

Mentor's Profile

Angelos Kotios

Angelos Kotios

University Rector

Mentor's Profile

Haris Aslanidis

Haris Aslanidis

Digital Marketing Consultant

Mentor's Profile

Kotios Dimitris

Kotios Dimitris

Economics and Business

Young Mentor's Profile

Ioannis Vrailas

Ioannis Vrailas

Ambasador, permanent representative of Greece to the EU

Mentor's Profile

Konstantinos Chassiotis

Konstantinos Chassiotis

International Business Law Expert

Mentor's Profile

Georgios Bamparoutsis

Georgios Bamparoutsis

Senior Financial Analyst

Mentor's Profile

Andreas Garoufas

Andreas Garoufas

ICT Consultant

Mentor's Profile

Sotiris Makrygiannis

Sotiris Makrygiannis

Freelance consultant

Mentor's Profile

Thomas Gkilias

Thomas Gkilias

Marketing and Innovation

Mentor's Profile

Vasilis Tsolis

Vasilis Tsolis

Founder and CEO

Mentor's Profile

Μέντορες Σπουδών

Pelagia Glampedaki

Pelagia Glampedaki

Επιστημονική Ερευνήτρια

Mentor's Profile

Kyriakos Kostarelos

Kyriakos Kostarelos

Tax Adviser

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Alex Tsakiridis

Alex Tsakiridis

Disaster Risk Management

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Maria Markou

Maria Markou

Δικηγόρος - Συμβολαιογράφος

Mentor's Profile

Mentor's Video

Artemis Seaford

Artemis Seaford

PhD Candidate

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Joseph Sifakis

Joseph Sifakis

Prof. at EPFL, Director of CRI

Mentor's Profile

Mentor's Video

LORENZ BAUMER

LORENZ BAUMER

University Professor

Mentor's Profile

Nektarios Benekos

Nektarios Benekos

Επιστημονικό στέλεχος - ερευνητής

Mentor's Profile

KONSTANTINOS SIDIROPOULOS

KONSTANTINOS SIDIROPOULOS

Doctoral Researcher at Oxford

Young Mentor's Profile

Ionnis Kiskipelis

Ionnis Kiskipelis

Retail and Wholesale

Mentor's Profile

Marina Alamanou

Marina Alamanou

Life Science Consultant

Mentor's Profile

Mentor's Video

Evagelos Delikonstantis

Evagelos Delikonstantis

Διδακτορικός Φοιτητής

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Peter Douskalis

Peter Douskalis

music and education

Mentor's Profile

Lazaris Chris

Lazaris Chris

Free mentoring on Networking in Ireland

Mentor's Profile

Hnaraki Maria

Hnaraki Maria

World Council of Cretans

Mentor's Profile

Tavanidis Xristos

Tavanidis Xristos

Informatics

Mentor's Profile

Georgios Liassas

Georgios Liassas

Technical Security Advisor

Mentor's Profile

Catherine Mougiou

Catherine Mougiou

Recruiter

Mentor's Profile

Maria Pesmatzogloy

Maria Pesmatzogloy

Business Administrator

Young Mentor's Profile

AIKATERINI KIOULBAXIOTI

AIKATERINI KIOULBAXIOTI

Senior Project Manager

Mentor's Profile

Olga Cosmidou

Olga Cosmidou

Interpretation-Translation

Mentor's Profile

Mentor's Video

Haralabos Antarakis

Haralabos Antarakis

Central Water Catchment

Mentor's Profile

Zissis Chroneos

Zissis Chroneos

A. Professor at Pennsylvania, USA

Mentor's Profile

Elias Carayannis

Elias Carayannis

George Washington University

Mentor's Profile

Frank Magourilos

Frank Magourilos

Adjunct Prof. - Oklahoma University

Mentor's Profile

Eleni Veletsanou

Eleni Veletsanou

Δικηγόρος

Mentor's Profile

DIMITRIS ILIOPOULOS

DIMITRIS ILIOPOULOS

Consulant in international organisations

Mentor's Profile

Mentor's Video

Elissavet Lykogianni

Elissavet Lykogianni

Director and Career Advisor

Mentor's Profile

Fotios Mavroftas

Fotios Mavroftas

Journalist & Correspondent of News

Mentor's Profile

Alexandra Mitsotaki

Alexandra Mitsotaki

President & Co-Founder World Human Forum

Mentor's Profile

Maria Oikonomou

Maria Oikonomou

Entrepreneurship Counselor - University of Piraeus Career Office

Local Coordinator's Profile

Naya Antoniou

Naya Antoniou

Career & Executive Coach

Young Mentor's Profile

THEODOROS MATAKIADIS

THEODOROS MATAKIADIS

Επιστήμες υγείας

Mentor's Profile

Spyros Roukanas

Spyros Roukanas

Assistant Professor

Mentor's Profile

Nassos Sofos

Nassos Sofos

Programme Manager in European Commission

Mentor's Profile

Yiannis Korkovelos

Yiannis Korkovelos

Public Policy & Sustainability

Mentor's Profile

Georgios Bamparoutsis

Georgios Bamparoutsis

Senior Financial Analyst

Mentor's Profile

Stavros Errikos Diamantopoulos

Stavros Errikos Diamantopoulos

EU Junior Professional

Young Mentor's Profile

Lila Siska

Lila Siska

International human rights lawyer

Young Mentor's Profile

Andronikos Kaliris

Andronikos Kaliris

Ph.D. in Career Guidance and Counseling,

Mentor's Profile

Stelios Kavvadias

Stelios Kavvadias

IT Business Analyst

Mentor's Profile

Μέντορες Καριέρας

Vasiliki Avgoustidi

Vasiliki Avgoustidi

Δικηγόρος

Mentor's Profile

Spyridon V. Bazinas

Spyridon V. Bazinas

Senior Legal Officer

Mentor's Profile

Ippokratis Bournelis

Ippokratis Bournelis

Επιχειρηματίας

Mentor's Profile

Dimitris Kouzelis

Dimitris Kouzelis

Διευθυντής European Patent Office

Mentor's Profile

Mentor's Video

Dimitris Kyriakou

Dimitris Kyriakou

chief economist

Mentor's Profile

Christos Saragiotis

Christos Saragiotis

Geophysicist

Mentor's Profile

Joseph Sifakis

Joseph Sifakis

Prof. at EPFL & Director of CRI

Mentor's Profile

Mentor's Video

Christos Bezirtzoglou

Christos Bezirtzoglou

European Commission

Mentor's Profile

Panos Nomikos

Panos Nomikos

Business Development

Mentor's Profile

Mentor's Video

Pelagia Glampedaki

Pelagia Glampedaki

Επιστημονική Ερευνήτρια

Mentor's Profile

SERGIOS-ORESTIS KOLOKOTRONIS

SERGIOS-ORESTIS KOLOKOTRONIS

Assistant Professor

Mentor's Profile

KONSTANTIN MELEOUNIS

KONSTANTIN MELEOUNIS

Lecturer in Philosophy and Psychology

Mentor's Profile

Mentor's Video

Chrysosthenis Taslis

Chrysosthenis Taslis

Trainer

Mentor's Profile

Mentor's Video

EMMANUEL TSESMELIS

EMMANUEL TSESMELIS

Physicist at CERN

Mentor's Profile

Kostis Zoupanos

Kostis Zoupanos

Claims Examiner

Mentor's Profile

Mentor's Video

Evangelos Delikonstantis

Evangelos Delikonstantis

Διδακτορικός Φοιτητής

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Marina Alamanou

Marina Alamanou

Life Science Consultant.

Mentor's Profile

Mentor's Video

Takis Kalogerakos

Takis Kalogerakos

Consulant in the field of insurances

Mentor's Profile

Dimitris Iliopoulos

Dimitris Iliopoulos

Consulant in international organisations

Mentor's Profile

Mentor's Video

GOERGE L. VARSOS

GOERGE L. VARSOS

Training and Development Director

Mentor's Profile

Mentor's Video

VASSILIS SIAKOS

VASSILIS SIAKOS

S&P Management Consultants

Mentor's Profile

TILEMACHOS MORAITIS

TILEMACHOS MORAITIS

Public Administration

Mentor's Profile

BOULOGIORGOS ACHILLEAS

BOULOGIORGOS ACHILLEAS

ITC market

Mentor's Profile

GAVRIELIDES  KLEANTHIS

GAVRIELIDES KLEANTHIS

Strategic Planning,related activities services

Mentor's Profile

YIOTIS CHARILAOS

YIOTIS CHARILAOS

Researcher

Young Mentor's Profile

Lazaris Chris

Lazaris Chris

IT

Mentor's Profile

 Vasileios Tzounakos

Vasileios Tzounakos

Financial Analyst

Mentor's Profile

Mattheos Kakaris

Mattheos Kakaris

CT-enabled Education & Training

Mentor's Profile

Kallitsa Savvidou

Kallitsa Savvidou

Product Development Manager

Mentor's Profile

Catherine Mougiou

Catherine Mougiou

Recruiting

Mentor's Profile

Angelos Nakoulas

Angelos Nakoulas

IT Specialist

Mentor's Profile

Savvas Rogotis

Savvas Rogotis

Technical Project Manager

Mentor's Profile

Eleni Gountani

Eleni Gountani

Translation Project Management

Mentor's Profile

Olga Cosmidou

Olga Cosmidou

Interpretation-Translation

Mentor's Profile

Mentor's Video

Theodoros Nasioudis

Theodoros Nasioudis

Lawyer

Mentor's Profile

Mentor's Video

Maria Zarotiadou

Maria Zarotiadou

Managing Director

Mentor's Profile

Nikos Moschovos

Nikos Moschovos

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Mentor's Profile

Christos Kousis

Christos Kousis

Store Manager

Mentor's Profile

George Eglezakis

George Eglezakis

Accountant and tax consultant

Mentor's Profile

PETER DOUSKALIS

PETER DOUSKALIS

music and education

Mentor's Profile

Apostolos Thasitis

Apostolos Thasitis

MBA

Mentor's Profile

Zoi Papacharalampous

Zoi Papacharalampous

Entrepreneur

Mentor's Profile

Georgios Kritikos

Georgios Kritikos

EU Institutions

Mentor's Profile

Alexandra Mitsotaki

Alexandra Mitsotaki

President & Co-Founder World Human Forum

Mentor's Profile

Haris Aslanidis

Haris Aslanidis

Digital Marketing Consultant

Mentor's Profile

Nikos Fountas

Nikos Fountas

Head of Operations

Young Mentor's Profile

Asterios Stroumpoulis

Asterios Stroumpoulis

Business Administration

Young Mentor's Profile

Yiannis Argyropoulos

Yiannis Argyropoulos

European public administration

Mentor's Profile

Marios Damaskos

Marios Damaskos

Business & Corporate Strategy

Young Mentor's Profile

Ioannis Vrailas

Ioannis Vrailas

Ambasador, permanent representative of Greece to the EU

Mentor's Profile

Nassos Sofos

Nassos Sofos

Programme Manager in European Commission

Mentor's Profile

Paschalis Stamboulis

Paschalis Stamboulis

Business Development Coordinator

Young Mentor's Profile

Nikolaos Varveris

Nikolaos Varveris

Junior Manager

Young Mentor's Profile

Anastasia Adamis

Anastasia Adamis

Public Relations Manager

Mentor's Profile

Stavros Errikos Diamantopoulos

Stavros Errikos Diamantopoulos

EU Junior Professional

Young Mentor's Profile

Sotiris Makrygiannis

Sotiris Makrygiannis

Freelance consultant

Mentor's Profile

Lila Siska

Lila Siska

International human rights lawyer

Young Mentor's Profile

Pantelis Lamprianidis

Pantelis Lamprianidis

Policy Officer

Mentor's Profile

Dimos Anagnostopoulos

Dimos Anagnostopoulos

Data Expert

Mentor's Profile

George Raskovic

George Raskovic

Innovation Consultant

Young Mentor's Profile

Konstantinos Diamantouros

Konstantinos Diamantouros

Permanent Delegate of SEV

Mentor's Profile

Panagiotis Alevantis

Panagiotis Alevantis

European Commission

Mentor's Profile

Athanasia Kanellou

Athanasia Kanellou

Talent Acquisition Partner / Recruiter

Mentor's Profile

Anastasiou Romanou

Anastasiou Romanou

Research Scientist/Adjunct Professor on Climate Science

Mentor's Profile

Μέντορες Brain Gain

Alexandra Mitsotaki

Alexandra Mitsotaki

President & Co-Founder World Human Forum

Mentor's Profile

Angelos Kotios

Angelos Kotios

University Rector

Mentor's Profile

Ioannis Vrailas

Ioannis Vrailas

Ambasador, permanent representative of Greece to the EU

Mentor's Profile

Dimos Anagnostopoulos

Dimos Anagnostopoulos

Data Expert

Mentor's Profile

Μέντορες Επιχειρηματικότητας

Nikos Moschovos

Nikos Moschovos

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Mentor's Profile

Vassilis Siakos

Vassilis Siakos

S&P Management Consultants

Mentor's Profile

Panos Skliamis

Panos Skliamis

EXECUTIVE

Mentor's Profile

Mentor's Video

George L. Varsos

George L. Varsos

Training and Development Director

Mentor's Profile

Mentor's Video

Christos Kousis

Christos Kousis

Store Manager

Mentor's Profile

DIMITRIOS KARAMPELAS

DIMITRIOS KARAMPELAS

Expert at Migrationsverket

Mentor's Profile

Kostas Chalmoukis

Kostas Chalmoukis

Coordinator & Founder of HellenicPROM

Mentor's Profile

Costantino Roselli

Costantino Roselli

Brand Advisor

Mentor's Profile

Nikolaos Tsoniotis

Nikolaos Tsoniotis

Engineer & Serial Entrepreneur.

Mentor's Profile

SYRIGOS IOANNIS

SYRIGOS IOANNIS

Entrepreneurship, IT and Digital Marketing

Mentor's Profile

Cleopatra Kitti

Cleopatra Kitti

founder of the Mediterranean Growth Initiative

Mentor's Profile

Dr. DIMITRIOS SALAMPASIS

Dr. DIMITRIOS SALAMPASIS

Industrial Engineer

Mentor's Profile

Aikaterini Kioulbaxioti

Aikaterini Kioulbaxioti

Senior Project Manager

Mentor's Profile

Marios Skandalis

Marios Skandalis

Director, Group Compliance Division

Mentor's Profile

Sofia Kallianteri

Sofia Kallianteri

Data Privacy Counsel

Mentor's Profile

Chrysosthenis Taslis

Chrysosthenis Taslis

Trainer

Mentor's Profile

Mentor's Video

Kyriakos G.Kyriakopoulos

Kyriakos G.Kyriakopoulos

Project Engineer

Young Mentor's Profile

Sofia Mastrokoukou

Sofia Mastrokoukou

Career and Education Counsellor

Mentor's Profile

Konstantinos Papastergiou

Konstantinos Papastergiou

Money Laudering Investigations

Mentor's Profile

Ippokratis Bournelis

Ippokratis Bournelis

Επιχειρηματίας

Mentor's Profile

Peter Mantas

Peter Mantas

President & CEO

Mentor's Profile

Sotiris Romanos

Sotiris Romanos

Head of Sales & Marketing

Mentor's Profile

BOULOGIORGOS ACHILLEAS

BOULOGIORGOS ACHILLEAS

ITC market

Mentor's Profile

Solomontos Michalis

Solomontos Michalis

Life Coach

Mentor's Profile

Zoi Papacharalampous

Zoi Papacharalampous

Entrepreneur

Mentor's Profile

Alexandra Mitsotaki

Alexandra Mitsotaki

President & Co-Founder World Human Forum

Mentor's Profile

Kotsifas Andreas

Kotsifas Andreas

Managing Director

Local Coordinator's Profile

Ioanna Kokores

Ioanna Kokores

Economics & Finance

Mentor's Profile

Marios Damaskos

Marios Damaskos

Business & Corporate Strategy

Young Mentor's Profile

Paschalis Stamboulis

Paschalis Stamboulis

Business Development Coordinator

Young Mentor's Profile

Anastasia Adamis

Anastasia Adamis

Public Relations Manager

Mentor's Profile

Athanasios Fambrikis

Athanasios Fambrikis

Supervisor

Mentor's Profile

Pantelis Lamprianidis

Pantelis Lamprianidis

Policy Officer in the shipping sector

Mentor's Profile

Dimos Anagnostopoulos

Dimos Anagnostopoulos

Data Expert

Mentor's Profile

Μέντορες Σπουδών

Alexander Maros

Alexander Maros

Historian, Researcher in Social Anthropology

Young Mentor's Profile

Konstantin Meleounis

Konstantin Meleounis

Lecturer in Philosophy and Psychology

Mentor's Profile

Mentor's Video

Sergios-Orestis Kolokotronis

Sergios-Orestis Kolokotronis

Assistant Professor

Mentor's Profile

Emmanuel Tsesmelis

Emmanuel Tsesmelis

Physicist at CERN

Mentor's Profile

GEORGIOS FRADELOS

GEORGIOS FRADELOS

Mincomes SA - CEO

Mentor's Profile

DIMITRIOS KARAMPELAS

DIMITRIOS KARAMPELAS

Expert at Migrationsverket

Mentor's Profile

Fourtounas Athanasios

Fourtounas Athanasios

Executive Officer

Mentor's Profile

Mentor's Video

Lazaros Chalkias

Lazaros Chalkias

Molecular Biology

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Foteini Sarimichailidou

Foteini Sarimichailidou

Researcher

Mentor's Profile

Marios Damaskos

Marios Damaskos

Business & Corporate Strategy

Young Mentor's Profile

 Yiotis Charilaos

Yiotis Charilaos

Researcher

Young Mentor's Profile

Syrigos Ioannis

Syrigos Ioannis

Entrepreneurship, IT and Digital Marketing

Mentor's Profile

Vasiliki Kalimeri

Vasiliki Kalimeri

PhD, Attorney at law

Young Mentor's Profile

Become a Mentor

Become a Mentor

Become a Mentor

Mentor's Profile

Apostolos Thasitis

Apostolos Thasitis

MBA

Mentor's Profile

KONSTANTINOS PAPASTERGIOU

KONSTANTINOS PAPASTERGIOU

Money Laudering Investigations

Mentor's Profile

Stella Kafka

Stella Kafka

Astronomer

Mentor's Profile

Stelios Avramidis

Stelios Avramidis

Economist

Young Mentor's Profile

Evangelos Kemos

Evangelos Kemos

Political Science

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

FOTIOS TEKOS

FOTIOS TEKOS

Toxic/gy,Bioch/try&Biotech/gy

Young Mentor's Profile

Kyriakos G.Kyriakopoulos

Kyriakos G.Kyriakopoulos

Project Engineer

Young Mentor's Profile

Andreas Massouras

Andreas Massouras

Saphetor S.A.

Mentor's Profile

Harris Mylonas

Harris Mylonas

Political Science & International Affairs

Mentor's Profile

Mentor's Video

Christos Sakellariou

Christos Sakellariou

Attorney at Law

Mentor's Profile

Kostis Zoupanos

Kostis Zoupanos

Claims Examiner

Mentor's Profile

Mentor's Video

Eliana Antoniou

Eliana Antoniou

Professor

Mentor's Profile

YIORGOS ALIMONOS

YIORGOS ALIMONOS

Senior Account Manager

Mentor's Profile

Theodoros Nasioudis

Theodoros Nasioudis

Lawyer

Mentor's Profile

Mentor's Video

Angelos Kotios

Angelos Kotios

University Rector

Mentor's Profile

Odysseas Konstantinakos

Odysseas Konstantinakos

Political Scientist

Young Mentor's Profile

Nikos Fountas

Nikos Fountas

Head of Operations

Young Mentor's Profile

Asterios Stroumpoulis

Asterios Stroumpoulis

Business Administration

Young Mentor's Profile

Ioanna Kokores

Ioanna Kokores

Economics & Finance

Mentor's Profile

Konstantinos Chassiotis

Konstantinos Chassiotis

International Business Law Expert

Mentor's Profile

Athanasios Charemis

Athanasios Charemis

Innovation Consultant

Mentor's Profile

Andrianna Tsogka

Andrianna Tsogka

Fund Reporting Specialist

Young Mentor's Profile

Alexander Maros

Alexander Maros

Historian, Researcher in Social Anthropology

Young Mentor's Profile

Athanasios Fambrikis

Athanasios Fambrikis

Supervisor

Mentor's Profile

George Raskovic

George Raskovic

Innovation Consultant

Young Mentor's Profile

Eleni Boulamatsi

Eleni Boulamatsi

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Σταδιοδρομίας

Mentor's Profile

Konstantinos Kiousis

Konstantinos Kiousis

Director IEK and KDVM / Project Manager Erasmus+

Young Mentor's Profile

Μέντορες Καριέρας

Peter Mantas

Peter Mantas

President & CEO

Mentor's Profile

Maria Markou

Maria Markou

Δικηγόρος - Συμβολαιογράφος

Mentor's Profile

Mentor's Video

Panagiotis Pournaras

Panagiotis Pournaras

Managing Director,Internal Audit

Mentor's Profile

Sotiris Romanos

Sotiris Romanos

Head of Sales & Marketing

Mentor's Profile

Artemis Seaford

Artemis Seaford

PhD Candidate

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Stefanos Tsolakidis

Stefanos Tsolakidis

Sales & Alliances Director

Mentor's Profile

Paschalis Keskinis

Paschalis Keskinis

Vessel Manager

Mentor's Profile

ALEX TSAKIRIDIS

ALEX TSAKIRIDIS

Disaster Risk Management

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Orfanos Ioannis

Orfanos Ioannis

Commercial & Financial Advisor

Mentor's Profile

Mentor's Video

Fotakis Ioannis

Fotakis Ioannis

Human Rights Officer

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Spyros A. Pappas

Spyros A. Pappas

Attorney at Law

Mentor's Profile

Pannie Trifillis

Pannie Trifillis

Executive Director

Mentor's Profile

Mentor's Video

Michalis Argyroudis

Michalis Argyroudis

Accounting and Tax Professional

Mentor's Profile

Mentor's Video

Dimitrios ANGELIS

Dimitrios ANGELIS

European Union Law

Mentor's Profile

Mentor's Video

THEODOROS MATAKIADIS

THEODOROS MATAKIADIS

Επιστήμες υγείας

Mentor's Profile

Constantine Kalentis

Constantine Kalentis

IT Science

Mentor's Profile

Mentor's Profile

Christos Emmanouilidis

Christos Emmanouilidis

Business Development in Emerging Markets

Mentor's Profile

Christina Christodouli

Christina Christodouli

EU Institutions employment

Mentor's Profile

Nikos Trianatfillidis

Nikos Trianatfillidis

music production & prepress services

Mentor's Profile

Μarantidou Virginia

Μarantidou Virginia

think-tanks,non-profit organizations

Mentor's Profile

TAVANIDIS XRISTOS

TAVANIDIS XRISTOS

Informatics

Mentor's Profile

Solomontos Michalis

Solomontos Michalis

Life Coach

Mentor's Profile

Elissavet Lykogianni

Elissavet Lykogianni

Director and Career Advisor

Mentor's Profile

Fotios Mavroftas

Fotios Mavroftas

Journalist & Correspondent of News

Mentor's Profile

Vassilis Polychronos

Vassilis Polychronos

Founder of GeoSense

Mentor's Profile

Georgios Liassas

Georgios Liassas

Technical Security Advisor

Mentor's Profile

Maria Christofilis

Maria Christofilis

Lawyer

Young Mentor's Profile

DR. STELLA KAFKA

DR. STELLA KAFKA

Astronomer

Mentor's Profile

Dr. DIMITRIOS SALAMPASIS

Dr. DIMITRIOS SALAMPASIS

Industrial Engineer

Mentor's Profile

VICTORIA SIOPI

VICTORIA SIOPI

Chemical Engineer

Young Mentor's Profile Young Mentor's Video

Sofia Kallianteri

Sofia Kallianteri

Data Privacy Counsel

Mentor's Profile

Panagiotis Liargovas

Panagiotis Liargovas

Professor of Economics

Mentor's Profile

Stavros Damianidis

Stavros Damianidis

Chief Executive Officer

Mentor's Profile

Sofia Mastrokoukou

Sofia Mastrokoukou

Career and Education Counsellor

Mentor's Profile

George Dadoudis

George Dadoudis

Business Development

Mentor's Profile

Dimitris Demetriades

Dimitris Demetriades

Owner at Atelier d'architecture

Mentor's Profile

Mentor's Video

STERGIOPOULOU GLYKERIA

STERGIOPOULOU GLYKERIA

Chief Executive Officer

Mentor's Profile

Kyriakos Kostarelos

Kyriakos Kostarelos

Tax Adviser

Young Mentor's Profile

Young Mentor's Video

Foteini Sarimichailidou

Foteini Sarimichailidou

Researcher

Mentor's Profile

Eliana Antoniou

Eliana Antoniou

Professor

Mentor's Profile

Zissis Chroneos

Zissis Chroneos

A. Professor at Pennsylvania, USA

Mentor's Profile

Odysseas Konstantinakos

Odysseas Konstantinakos

Political Scientist

Young Mentor's Profile

Naya Antoniou

Naya Antoniou

Career & Executive Coach

Young Mentor's Profile

Panagiotis Selekos

Panagiotis Selekos

Tax Director

Mentor's Profile

Kotios Dimitris

Kotios Dimitris

Economics and Business

Young Mentor's Profile

Ioanna Kokores

Ioanna Kokores

Economics & Finance

Mentor's Profile

Spyros Roukanas

Spyros Roukanas

Assistant Professor

Mentor's Profile

Yiannis Korkovelos

Yiannis Korkovelos

Public Policy & Sustainability

Mentor's Profile

Konstantinos Chassiotis

Konstantinos Chassiotis

International Business Law Expert

Mentor's Profile

Athanasios Charemis

Athanasios Charemis

Innovation Consultant

Mentor's Profile

Andrianna Tsogka

Andrianna Tsogka

Fund Reporting Specialist

Young Mentor's Profile

Georgios Bamparoutsis

Georgios Bamparoutsis

Senior Financial Analyst

Mentor's Profile

Andreas Garoufas

Andreas Garoufas

ICT Consultant

Mentor's Profile

Athanasios Fambrikis

Athanasios Fambrikis

Supervisor

Mentor's Profile

Evi Moutsipai

Evi Moutsipai

Consultant

Mentor's Profile

Panos Gredis

Panos Gredis

Representative of EPLO

Mentor's Profile

Marianna Manesi

Marianna Manesi

Caseworker, European Asylum Support Office

Mentor's Profile

Marina Mafreda

Marina Mafreda

Psychologist

Mentor's Profile

Rodoula Trakada

Rodoula Trakada

Sales & Shopper Makreting manager

Mentor's Profile

Dr. Efstratios Soubassakis

Dr. Efstratios Soubassakis

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Mentor's Profile

Konstantinos Kiousis

Konstantinos Kiousis

Director IEK and KDVM / Project Manager Erasmus+

Mentor's Profile

Τα cookies είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπού μας και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES