Αρχές Λειτουργίας & Διαδικασίες - Allilonnet

Συμβουλευτική της ΆΛΛΗΛΟΝ: Αρχές Λειτουργίας και Διαδικασίες

 

 

A. Η ΑΛΛΗΛΟΝ έχει ήδη περισσότερους από 150 μέντορες, έτοιμους να βοηθήσουν. Οι Μέντορες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

        Μέντορες Σπουδών

        Μέντορες Kαριέρας

        Μέντορες Επιχειρηματικότητας

B. Η Συμβουλευτική (Mentoring) της ΑΛΛΗΛΟΝ – Κύρια χαρακτηριστικά:

 

 1.Η Συμβουλευτική της ΑΛΛΗΛΟΝ επικεντρώνεται στις ανάγκες του συμβουλευόμενου (mentee), με συναντήσεις και επικοινωνία "ένας προς έναν"

 

 2. Οι νέοι π.χ. φοιτητές θα μπορούν να συναντήσουν μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ οι οποίοι θα είναι:

 

 1. Πιο προχωρημένοι φοιτητές ή νέοι επαγγελματίες (Young Mentors της ΑΛΛΗΛΟΝ)
 2. Καθηγητές
 3. Επαγγελματίες σε πολλούς τομείς, δραστηριότητες και καριέρες
 4. Επιχειρηματίες ή στελέχη με ειδίκευση σε κεντρικές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας (καινοτομία, startups, εξαγωγές κ.α.)
 5. Το αντίστοιχο ισχύει για νέους ή λιγότερο νέους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εξαγωγείς, γεωργούς κλπ, οι οποίοι προσπαθούν να αρχίσουν ή να επεκτείνουν τις καριέρες και τις δραστηριότητές τους.

3. Η Συμβουλευτική είναι κυρίως στρατηγική στην προσέγγισή της δηλαδή επιδιώκει να συνδράμει στις σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ο συμβουλευόμενος και βασίζεται σε σχετικά σύντομες, συχνά διαδικτυακές, συναντήσεις χωρίς μεγάλη επένδυση χρόνου. Ο μέντορας μπορεί να καθοδηγήσει τον συμβουλευόμενο σε θέματα σχετικά:

 1. επόμενο στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών του
 2. επαγγελματικό προσανατολισμό
 3. επαγγελματική ένταξη
 4. επόμενα βήματα σταδιοδρομίας 
 5. χαρτογράφηση καριέρας
 6. δημιουργία νέας εταιρείας ή εξάπλωσης μιας υπάρχουσας
 7. επιλογή επιχειρηματικής στρατηγικής
 8. βελτίωση δεξιοτήτων κλπ

 

4. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και αποτελεσματική δικτύωση προς επίτευξη των στόχων του συμβουλευόμενου.

 

Γ. Η πρακτική λειτουργία του δικτύου μεντόρων

 

 1. Οι μέντορές μας παραμένουν αυστηρά εθελοντές και προσφέρουν τις συμβουλές τους στο πλαίσιο της ΑΛΛΗΛΟΝ αφιλοκερδώς. Κανονίζουν οι ίδιοι τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε συμβουλευόμενο (mentee) ανά περίπτωση. Μπορούν να περιορίζουν ή και να διακόψουν για κάποια περίοδο (πχ φόρτου εργασίας) τη ροή των καθοδηγουμένων με σχετική ενημέρωση της ομάδας επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση απαντούν και ενθαρρύνουν τον συμβουλευόμενο.
 2. Οι μέντορές μας ορίζονται αρχικά για περίοδο μικρότερη των δύο ετών (μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους). Εκδίδεται τιμητικό δίπλωμα σε κάθε μέντορά μας για την συγκεκριμένη περίοδο. Στη λήξη του το τιμητικό δίπλωμα θα μπορεί να ανανεώνεται και πάλι για περίοδο δύο ετών.  
 3. Οι συμβουλευόμενοι (mentees) έχουν πρόσβαση στους μέντορες μόνο μέσω ενός "Πιστοποιητικού Συμβουλευτικής" (Certificate of Mentorship), που εκδίδει η Ομάδα Επικοινωνίας μας. Για τον σκοπό αυτό, οι μέντορές μας δεν δέχονται αιτήματα και ερωτήσεις χωρίς να έχει πρώτα εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 4. Ο υποψήφιος συμβουλευόμενος θα πρέπει ως πρώτο βήμα να συμπληρώσει το σχετικό απλό έντυπο στην ιστοσελίδα της ΆΛΛΗΛΟΝ και κατόπιν, αφού λάβει από την Ομάδα Επικοινωνίας το απαραίτητο "Πιστοποιητικό Συμβουλευτικής", να έρθει σε επικοινωνία με τους μέντορες που επιθυμεί.
 5. Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει να ελέγχουμε τη ροή ερωτήσεων που τυχόν θα δέχεται ένας μέντορας ο οποίος μπορεί ανά περιόδους να μην είναι πλήρως ή καθόλου διαθέσιμος (φόρτος εργασίας κλπ).
 6. Τέλος,  για την διασφάλιση της ποιότητας της όλης διαδικασίας, στέλνονται στους εκάστοτε συμμετέχοντες, μέντορες και συμβουλευόμενους ξεχωριστά, ολιγόλεπτα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
 7. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, δημιουργήσαμε επίσης και το "Young Mentors Program". Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε πρόσφατους αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και σε νεαρούς επαγγελματίες με μερικά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Με την πρόσφατη εμπειρία που αποκόμισαν είτε από τις σπουδές τους είτε από την προσπάθεια για την επαγγελματική τους ένταξη, οι Young Mentors μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό πρότυπο σπουδών ή καριέρας για τους νεότερους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ανάλογα βήματα σπουδών ή καριέρας και χρειάζονται καθοδήγηση.
 8. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέντορας, δείτε περισσότερα εδώ: μέντορας ή Young Mentor

 pdf iconCreative and Strategic Mentoring: what it is and how it works      

 

 

Αναζητήστε έναν μέντορα

 

allilonnet

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπού μας και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES