• ΕλλάδαΕλλάδα
  • ΒέλγιοΒέλγιο
  • ΕλβετίαΕλβετία
  • ΗΠΑΗΠΑ/ΝΥ
  • Ηνωμένο ΒασίλειοΗνΒ
  • ΙρλανδίαΙρλανδία

Η ΆΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε ολοκλήρωσε επιτυχώς ακόμα μια δωρεά ελαφρά μεταχειρισμένων επίπλων. 

Αυτή τη φορά στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, με τελικού αποδέκτες, τα Γραφεία Διοίκησης, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 96 έπιπλα διαφόρων τύπων

 

Τα έπιπλα παρέλαβε για το Δήμο, ο κος Κούβαρης, Αντώνης (δελτίο τύπουσχετική σελίδα). 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου

EPIPLA photos

 

Δήμος Μοχάτου πίνακας αποδεκτών

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 

ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Δήμος Μοσχάτου

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Μοσχάτο2

Find the Terms of References of our Local Coordinators here.

Catherine is an enthusiastic and customer focused professional with international experience in HR, Talent Acquisition, Head Hunting and Business Partnering. She lives and work in Luxembourg, currently employed at Amazon European headquarters.

Dynamic and creative with a ‘can do’ approach, able to work independently, and a member of a team to achieve results. Ambitious, hard-working and especially results driven with effective communication skills, excellent interpersonal skills.

Greek Embassy – Ελληνική Πρεσβεία

http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ireland.html

Useful information for Greek citizens moving to Ireland (in Greek– Χρήσιμες Πληροφορίες για Έλληνες πολίτες που μετακομίζουν στην Ιρλανδία (στα Eλληνικά)

https://greekinireland0.wordpress.com

Greek Communities, Societies – Ελληνικές Κοινότητες, Σύλλογοι

http://www.helleniccommunity.ie

https://www.facebook.com/greek.orthodox.church.dublin/

https://www.irishchurches.org/members/greek-orthodox-church

 

Greek Schools – Ελληνικά Σχολεία

http://www.helleniccommunity.ie/school-2/

Greek and Cypriots Facebook Groups in Ireland – Ομάδες στο Facebookγια Έλληνες και Κύπριους της Ιρλανδίας

https://www.facebook.com/groups/helleniccommunityireland/       

https://www.facebook.com/groups/hellas.cyprus/                               

https://www.facebook.com/groups/Irishgreek/                                      

https://www.facebook.com/groups/313305202057209/

https://www.facebook.com/groups/greekcommunityofireland/

https://www.facebook.com/groups/greeksinireland/

General Information for Ireland - Γενικές Πληροφορίες για την Ιρλανδία

Useful Information - Χρήσιμες Πληροφορίες

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/

http://www.revenue.ie/en/personal/circumstances/moving/

http://www.iua.ie

Information for Greek Entrepreneurs – Πληροφορίες για Έλληνες Επιχειρηματίες

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/types_of_employment/self_employment/setting_up_a_business_in_ireland.html

https://www.cro.ie

http://www.formacompany.ie/index.php

https://www.companyformations.ie/company-formations/non-resident-companies/

http://www.irelandcompanyformation.com

http://www.startups.ie

https://www.enterprise-ireland.com/en/Start-a-Business-in-Ireland/Startups-from-Outside-Ireland/

Real Estate - Ακίνητα

http://www.daft.ie

http://www.rent.ie

https://www.property.ie

https://www.myhome.ie

https://www.let.ie

http://www.citizensinformation.ie/en/housing/renting_a_home/

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Δήμος Δωρίδος

 

EPIPLA photos

 

πίνακας τελικών αποδεκτών Δωρίδος

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Δήμο Δωρίδος. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Δήμος Δωρίδος 001

Έγγραφα Επιβεβαίωσης Παραλαβής

ΑΛΛΗΛΟΝ ΖΟΥΜΑ 001

ΑΛΛΗΛΟΝ ΤΣΩΝΟΣ 001

 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Δήμος Χαλκιδέων

EPIPLA photos

 

 Πίνακας τελικών αποδεκτών

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Δήμο Χαλκιδέων. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Δήμος Χαλκιδέων 2

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 

 Πρωτόκολλο Χαλκιδέων3

 

Evaluation Form by the Mentee

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Evaluation Form by the Mentor

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία, ΝΑΤΟ

 EPIPLA photos

 ΝΑΤΟ πίνακας δωρεάς

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων

 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Δευτέρα 18 Απριλίου 2018, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στην Ελληνική Στρατιώτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου NATO 001

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

Επιβεβαίωση παραλαβής ΝΑΤΟ 001

Ολοκλήρωση δωρεάς με τελική επίσκεψη στο χώρο χρήσης των επίπλων

ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου NATO με επίσκεψη 001

Κατά την διάρκεια της τελικής επίσκεψης στους χώρους της Ελληνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η ΑΛΛΗΛΟΝ και ο ΔΡΟΜΕΑΣ διαπιστώσαμε ότι:

  1. τα έπιπλα βρίσκονταν στους τελικούς τους προορισμούς, όπως μας είχε βεβαιώσει η Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στην απόδειξη παραλαβής την οποία λάβαμε στις 18 Απριλίου 2018 και
  2. τηρήθηκαν όλοι οι ουσιώδεις όροι που θέτουμε ως προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των δωρεών, όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη χρήση των επίπλων για κοινωφελείς και αυστηρά μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών της Ελληνικής αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ.

Θεωρούμε λοιπόν οτι η δωρεά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδίως την Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, η οποία ανέλαβε την μεταφορά των επίπλων από τις αποθήκες του ΔΡΟΜΕΑ στις Βρυξέλλες, στους χώρους χρήσης τους, ως τελικός αποδέκτης.

                         

Δωρεά στην Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ