Δελτίο Τύπου: Χορηγία ελαφρά μεταχειρισμένων επίπλων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Allilonnet

Δελτίο Τύπου: Χορηγία ελαφρά μεταχειρισμένων επίπλων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΔΤ Ιπποκράτειο