Δελτίο Τύπου: XΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η. Χολαργού - Allilonnet

Δελτίο Τύπου: XΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η. Χολαργού

ΔΤ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΜΕΛΛΙΣΙΑ 2