Δελτίο Τύπου: XΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Allilonnet