• ΕλλάδαΕλλάδα
  • ΒέλγιοΒέλγιο
  • ΕλβετίαΕλβετία
  • ΗΠΑΗΠΑ/ΝΥ
  • Ηνωμένο ΒασίλειοΗνΒ
  • ΙρλανδίαΙρλανδία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι & Ελληνική Παρουσία

Greek Embassy – Ελληνική Πρεσβεία

http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ireland.html

Useful information for Greek citizens moving to Ireland (in Greek– Χρήσιμες Πληροφορίες για Έλληνες πολίτες που μετακομίζουν στην Ιρλανδία (στα Eλληνικά)

https://greekinireland0.wordpress.com

Greek Communities, Societies – Ελληνικές Κοινότητες, Σύλλογοι

http://www.helleniccommunity.ie

https://www.facebook.com/greek.orthodox.church.dublin/

https://www.irishchurches.org/members/greek-orthodox-church

 

Greek Schools – Ελληνικά Σχολεία

http://www.helleniccommunity.ie/school-2/

Greek and Cypriots Facebook Groups in Ireland – Ομάδες στο Facebookγια Έλληνες και Κύπριους της Ιρλανδίας

https://www.facebook.com/groups/helleniccommunityireland/       

https://www.facebook.com/groups/hellas.cyprus/                               

https://www.facebook.com/groups/Irishgreek/                                      

https://www.facebook.com/groups/313305202057209/

https://www.facebook.com/groups/greekcommunityofireland/

https://www.facebook.com/groups/greeksinireland/

General Information for Ireland - Γενικές Πληροφορίες για την Ιρλανδία

Useful Information - Χρήσιμες Πληροφορίες

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/

http://www.revenue.ie/en/personal/circumstances/moving/

http://www.iua.ie

Information for Greek Entrepreneurs – Πληροφορίες για Έλληνες Επιχειρηματίες

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/types_of_employment/self_employment/setting_up_a_business_in_ireland.html

https://www.cro.ie

http://www.formacompany.ie/index.php

https://www.companyformations.ie/company-formations/non-resident-companies/

http://www.irelandcompanyformation.com

http://www.startups.ie

https://www.enterprise-ireland.com/en/Start-a-Business-in-Ireland/Startups-from-Outside-Ireland/

Real Estate - Ακίνητα

http://www.daft.ie

http://www.rent.ie

https://www.property.ie

https://www.myhome.ie

https://www.let.ie

http://www.citizensinformation.ie/en/housing/renting_a_home/