Δωρεά στην ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  - Allilonnet
Επισκεφτείτε και ενημερώστε το νέο σας προφίλ
Μπορείτε να κάνετε την ΑΛΛΗΛΟΝ πιο χρήσιμη για όλους

Δωρεά στην ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

 

Πίνακας Τελικών αποδεκτών ΚΕΠΑ Βέροιας 2

 

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣ, πραγματοποίησε την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στην ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου ΚΕΠΑ Βέροιας 1 page 0001

 

 

 

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 

ΚΕΠΑ Έγγραφο Παραλαβής SIGNED