Δωρεά στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών - Allilonnet
Επισκεφτείτε και ενημερώστε το νέο σας προφίλ
Μπορείτε να κάνετε την ΑΛΛΗΛΟΝ πιο χρήσιμη για όλους

Δωρεά στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών 

 EPIPLA photos

Πίνακας Ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

 

 

 

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών.

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

 ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών

 

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

 

Επιβεβαίωση Παραλαβής Επίπλων Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Βρυξελλών signed