Δωρεά στο Δήμο Αιγάλεω

 
 

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Δήμος Αιγάλεω

EPIPLA photos

 Αιγάλεω τελικά έπιπλα που παραλήφθηκαν

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε τη Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018, δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Δήμο Αιγάλεω. 

Βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Δήμος ΑιγάλεC 001

Έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραλαβής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 001