ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ - Allilonnet

allilonnetlogo
 
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ΆΛΛΗΛΟΝ για την Αυστραλία!
 
Οι πληροφορίες της σελίδας αυτής απευθύνονται κυρίως στα μέλη μας που σπουδάζουν ή αναζητούν ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουν σπουδές, που εργάζονται ή αναζητούν εργασία καθώς και σε μέλη που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας.
 
Παρουσιάζονται χρήσιμοι σύνδεσμοι, ιστότοποι ελληνικών οργανώσεων και άλλων φορέων παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές, επαγγελματική ένταξη, καριέρα και επιχειρηματικότητα. Επίσης παρουσιάζονται οι μέντορές μας και οι Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρηματίες της χώρας που είναι μέλη μας.
 
Ο πρώτος στόχος της ΆΛΛΗΛΟΝ είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου, αποτελεσματικού και συνεχώς βελτιωμένου πλαισίου διευκόλυνσης επικοινωνίας, δικτύωσης, ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών, ιδεών, καθοδήγησης και συμβουλών, ανάπτυξης συνεργασιών και γενικά αλληλεγγύης σε θέματα σπουδών, καριέρας και επιχειρηματικότητας, κυρίως υπέρ των νέων μας και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες.
 
Ο δεύτερος στόχος είναι η προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ως κεντρική επιλογή για την απελευθέρωση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων κυρίως της νεολαίας μας, για την απορρόφηση της ανεργίας και για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

General Information for Germany - Γενικές Πληροφορίες για την Γερμανία

Facts about Australia: Learn all about our cities, states and territories, what the weather is like, time zones, currency, facts about our unique plants and animals and information on Australian visa entry requirements.

 Visit Australia - Travel & Tour Information - Tourism Australia

 

Residence Documents – Έγγραφα Διαμονής

 Visit Australia: Australia Government Department of Immigration and Border Protection

Work in Australia : Australia Government Department of Immigration and Border Protection

Travel documents for entry to Australia : Australia Government Department of Immigration and Border Protection

Visa Application Document Checklists : Australia Government Department of Immigration and Border Protection

 

Real Estate – Ακίνητα

realestate.com 

domain.com.au

property.com.au

 

 

 

 

Greek Embassy – Ελληνική Πρεσβεία

http://greece.embassy.gov.au/athn/home.html

Useful Addresses for Greek Entrepreneurs – Χρήσιμες Διευθύνσεις για Έλληνες Επιχειρηματίες

Greek Embassy: Doing business with Australia

Greek Schools – Ελληνικά Σχολεία

List of Greek schools in Australia

Greek education in Australia

Greek Communities, Societies – Ελληνικές Κοινότητες, Σύλλογοι

Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria 

Greeks in Victoria

Australian Hellenic Council

GAPA: Greek Australian Professionals Association

 

allilonnet logo2

You can find all professionals and Members of ALLILONnet in your country or city through our Search Members.

You can filter your search by Country/City only or combine with profession/title, area of expertise ect

We would like to remind you that Members can be either registered at our website or on our LinkedIn group.

We recommend you register to both.