Δωρεά ελαφρώς μεταχειρισμένων επίπλων από τον  ΔΡΟΜΕΑ και την ΆΛΛΗΛΟΝ σε σχολεία της Πάτρας