Δραστηριότητες

 1) Επικοινωνία "ένας προς έναν" μεταξύ μελών

Το κάθε μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ έχει αποδεχθεί ότι θα απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ερωτήσεις άλλων μελών επαγγελματικού περιεχομένου. Έτσι η ΑΛΛΗΛΟΝ είναι ένας χώρος αλληλεγγύης στον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος αυξάνεται συνεχώς. Η επικοινωνία "ένας προς έναν" διευκολύνεται πρώτον μέσω της "ALLILON MEMBERS AREA" στο LinkedIn όπου το κάθε μέλος μπορεί να δει το βιογραφικό του μεγαλύτερου μέρους των μελών μας και δεύτερον μέσω του δικτύου Μελών και Μεντόρων της ΑΛΛΗΛΟΝ το οποίο βρίσκεται στο "μόνο για μέλη" μέρος της ιστοσελίδας μας.

 

2) Δημιουργικό Mentoring

Παρέχεται κυρίως στη βάση του "ένας προς έναν", στηρίζεται σε καθαρές αρχές Επαγγελματικής Αλληλεγγύης καθώς και στις γενικές αρχές λειτουργίας της ΑΛΛΗΛΟΝ. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της μοναδικότητας του δικτύου της ΑΛΛΗΛΟΝnet.

 

3) Ανταλλαγή νέων ιδεών, προτάσεων και ευκαιριών μεταξύ μελών

Τα μέλη εύκολα ανταλλάσουν τις αναζητήσεις τους στον επαγγελματικό τομέα, χρήσιμες πληροφορίες για τους ίδιους ή τα άλλα μέλη, προτάσεις συνεργασιών, νέες ιδέες και πρωτοβουλίες. Ετσι η ΆΛΛΗΛΟΝnet παραμένει ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τόπος παρουσίασης και προώθησης νέων καινοτόμων ιδεών καθώς και συγκεκριμένων ευκαιριών και προτάσεων που μοιράζονται τα μέλη μεταξύ τους. Αυτό γίνεται στο LinkedIn όπου η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμμετέχει και επίσης μέσω της ιστοσελίδας που είναι το γενικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών, όπου όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση και όπου γίνονται και αναρτήσεις χρήσιμων συνδέσμων και πληροφοριών.

 

4) Ροή πληροφοριών από την ΑΛΛΗΛΟΝ 

Προς τα μέλη αλλά και προς την ευρύτερη κοινωνία για την εξάπλωση του δικτύου και για την προώθηση των αρχών και αξιών του.Η ΑΛΛΗΛΟΝ χρησιμοποιεί κυρίως το LinkedIn και την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιεί επίσης το Facebook καθώς και το Twitter κι άλλα μέσα όπως συνεντεύξεις, συναντήσεις, σεμινάρια κλπ. Εντός του 2015 θα αρχίσει webinars με παρουσιάσεις από μέλη καταξιωμένα επαγγελματικά  και μέντορες.

 

5) Περιοδικές συναντήσεις δικτύωσης

Στις χώρες ή πόλεις που η ΑΛΛΗΛΟΝ έχει Τοπικούς Συντονιστές οργανώνονται συναντήσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης ανοικτές σε όλα τα μέλη της. Αυτές οι συναντήσεις είναι συνήθως τριμηνιαίες και συγκεντρώνονται σε θέματα που προωθούν την αλληλεγγύη μεταξύ μελών στον επαγγελματικό τομέα.

 

6) Άλλες πρωτοβουλίες (ad hoc projects)

Η ΆΛΛΗΛΟΝnet μπορεί να υποστηρίξει να αναπτύξει ή ίδια στοχευμένες πρωτοβουλίες, ή να υποστηρίξει ή να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε ανεξάρτητες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις ή μελέτες, μελών της που προωθούν τις ίδιες ή συναφείς αξίες και στόχους. Προωθεί και υποστηρίζει ιδιαίτερα πρωτοβουλίες μελών της που μπορούν να συμβάλλουν προωθώντας προτάσεις, ατομικά ή ομαδικά. ώστε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα φιλική για την επιχειρηματικότητα.