Δωρεές Επίπλων

dromeas

titlelogo

 

 

 

 

Δωρεές επίπλων σε ιδρύματα, σχολεία κι άλλους φορείς 

από  τον ΔΡΟΜΕΑ και την ΑΛΛΗΛΟΝ

 

α)     O ΔΡΟΜΕΑΣ είναι επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας επίπλων με έδρα τις Σέρρες και δωρίζει τα ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα γραφείου που αποσύρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του συμβολαίου προμήθειας νέων επίπλων για την περίοδο 2015–2020. Η διοργάνωση διανομής των επίπλων γίνεται μέσω της ΑΛΛΗΛΟΝ. Το πρόγραμμα της δωρεάν διάθεσης επίπλων που αποσύρει ο Δρομέας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει έως το 2020. 

 

β)    Η ΑΛΛΗΛΟΝ διαχειρίζεται τις δωρεές αυτές του ΔΡΟΜΕΑ και με κύριους σκοπούς να:

      • διασφαλίσει τον φιλανθρωπικό και αυστηρά μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα,
      • ανταποκριθεί όπου υπάρχουν οι εντονότερες ανάγκες και με ιδιάιτερη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ,
      • προωθεί σε κάθε βήμα την ευρύτερη δυνατή εξάπλωση πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

 

γ)    Πως γίνονται οι δωρέες: 

 

 

 

3, COMPLETED AND ONGOING DONATIONS