Δωρεά στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης στο Κιλκίς

Πίνακας Τελικών Αποδεκτών - Κεντρο Κοινωνικής Στήριξης, Κιλκίς

 

EPIPLA photos

 

Killkis New pic 

 

Μεταφορά και Παράδοση επίπλων 

 

Βρείτε παρακάτω τo σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Η ΑΛΛΗΛΟΝ σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος της, ΔΡΟΜΕΑΣπραγματοποίησε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου , δωρεά από ελαφρά μεταχειρισμένα έπιπλα στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Κιλκίς .

Θα βρείτε παρακάτω το σχετικό Δελτίο Τύπου. 

Deltio Typoy Kilkis

 

 

Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής

 Αποδεικτικό χωρίς υπογραφή                      

Ολοκλήρωση δωρεάς με τελική επίσκεψη στο χώρο χρήσης των επίπλων

ΑΛΛΗΛΟΝ Δέλτιο Τύπου Κέντρο ΚοινωC 001

Κατά την διάρκεια της τελικής επίσκεψης στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς η ΑΛΛΗΛΟΝ και ο ΔΡΟΜΕΑΣ διαπιστώσαμε ότι:

  1. τα έπιπλα βρίσκονταν στους τελικούς τους προορισμούς όπως μας είχε βεβαιώσει το Κέντρο στην απόδειξη παραλαβής την οποία λάβαμε στις 22 Δεκεμβρίου 2017 και
  2. τηρήθηκαν όλοι οι ουσιώδεις όροι που θέτουμε ως προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των δωρεών, όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη χρήση των επίπλων για κοινωφελείς και αυστηρά μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του Κέντρου.

Θεωρούμε λοιπόν οτι η δωρεά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της και ιδίως το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο ανέλαβε την μεταφορά των επίπλων από τις Βρυξέλλες στο Κιλκίς ως τελικός αποδέκτης.

 


Κιλκίς Επίσκεψη 3

Κιλκίς Επίσκεψη 2